Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՆԱԽԱԳԻԾ 4
գիծ

 

 

 «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԿ-Ի ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 
  /Զեկ. ԳՐԻՇԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 

Համաձայն Գնումների մասին օրենքի 23 հոդվածի 

ՏՀԶՎԿ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՈՐՈՇՈւՄ Է`

«Տեղեկատվականհամակարգերիզարգացմանևվերապատրաստմանկենտրոն» ՀԿ-իհամակարգչային տեխնիկայի և արտոնագրված ծրագրային ապահովման ձեռքբերման նպատակով ստեղծել մրցութային-գնահատող հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

Գրիշա Խաչատրյան
Ռոբերտ Գրիգորյան
Կարեն Մխիթարյան
Վահրամ Հովհաննիսյան
2. Հանձնաժողովի նախագահ նշանակել Գրիշա Խաչատրյանին, քարտուղար` Հեղնար Մանուկյանին:
3. Հանձնարարել հանձնաժողովին.
3.1.Հաստատել հայտարարության և հրավերի տեքստերը
3.2. Հայաստանի հայտնի ծրագրավորման ընկերություններին ուղարկել գնառաջարկի ներկայացման հրավերներ:
3.3. Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ հաստատել ս.թ. օգոստոսի 12-ը, ժամը 15:00:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ                             ԳՐԻՇԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՈՐՈՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵՑ
ԳՐԻՇԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ